Locatie
MICROSOFT TEAMS
Datum
14/12/21 15:00 Tot 14/12/21 16:00

AYOP BUSINESS CALL: HOLLANDSE KUST WEST RVO TENDER DOOR NWEA

De tender van RVO voor Hollandse Kust West is in voorbereiding. Gegadigden moeten circa april/mei 2022 indienen. Hans Timmers, voorzitter van Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector, zal tijdens deze AYOP Business Call een toelichting geven op deze tender en de focuspunten van RVO in het bijzonder: ecologie en systeemintegratie. Daarnaast is nieuw in deze tender dat een ‘financiële vergoeding’ is opgenomen: indieners van de tender kunnen punten verdienen, voor 50 miljoen krijgen ze een maximaal aantal punten. Daarnaast speelt op de achtergrond de uitwerking van stikstofwetgeving. Wat houdt dit allemaal in, en wat is de invloed op ontwikkelaars en toeleveranciers? Hans vertelt erover, waarbij veel ruimte is voor vragen.

Achtergrond
Het windenergiegebied Hollandse Kust West (HKW) ligt 28,6 zeemijl (53 kilometer) van de Nederlandse westkust. Binnen het windenergiegebied liggen 2 kavels: HKW VI en VII. De totale oppervlakte van de kavels in dit windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt circa 176 km2. Hollandse Kust West gaat 1.400 MW (2 x 700 MW) aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder TenneT gaat 2 platforms met 2 netaansluitingen binnen het windenergiegebied plaatsen.