10/12/19

Samenwerking met Rabobank in IJmond

Trots om te mogen delen dat Amsterdam IJmuiden Offshore Ports een partnership heeft gesloten met Rabobank IJmond.

Met een structurele bijdrage uit het Rabo Investeringsfonds – één van de coöperatiefondsen van Rabobank IJmond – draagt Rabobank IJmond bij aan het versterken van de regio Amsterdam – IJmuiden en het verduurzamen van bedrijven in deze regio. Eén van de kernsectoren waar Rabobank IJmond zich op richt is Energy. Hiermee richt Rabobank IJmond zich onder andere op het duurzame verdienvermogen van de ondernemers in het Noordzeekanaalgebied tussen de zeehavens van de IJmond en Amsterdam. Door de krachten te bundelen en samen te werken met AYOP kan Rabobank IJmond de impact vergroten en de verduurzaming en circulariteit van dit gebied een impuls geven. Daarom wordt AYOP de komende drie jaar ondersteund met een financiële bijdrage uit het Rabo Investeringsfonds.

Rabobank IJmond geeft via het coöperatiefonds een deel van haar winst terug aan de samenleving en ondersteunt hiermee diverse lokale sociaal-maatschappelijke en economische initiatieven. Zo wordt bijgedragen aan het versterken van de werk- en woonomgeving en de economische infrastructuur in de IJmond. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ijmond