23/10/19

Rabobank Offshore Energy Quarterly

De Rabobank publiceerde onlangs haar zeventiende Offshore Energy Quarterly. De Quarterly geeft een update van de marktontwikkelingen sinds de vorige Quarterly uit augustus 2019. Richard Brakenhoff (RaboResearch, Sectorspecialist Maritiem & Offshore) gaf onderstaande resume van het volledige, Engelstalige, rapport met de actuele ontwikkelingen.

“Ondanks de geslaagde productiebeperking door de OPEC en haar bondgenoten vanaf januari 2019, de nog verder gedaalde olieproductie in Iran en Venezuela, en de onrust in de Perzische Golf, stond de olieprijs onder druk in de afgelopen maanden. Dit werd veroorzaakt door een tegenvallende groei van de vraag naar olie. Voor het eerst sinds 2014 nam de vraag toe met slechts 0,7mln vaten per dag in de eerste 9 maanden van 2019, terwijl de groei rond de 1,4mln vaten per dag was in de afgelopen jaren en diezelfde groei ook voorzien was voor 2019. Wij denken dat dit komt door de handelsoorlogen tussen de VS en China en de VS en de EU, maar ook door de toegenomen kans op een harde Brexit op 31 oktober a.s.  

Zowel de IEA (International Energy Agency) als de U.S. Energy Information Administration verwachten dat de wereldwijde vraag naar olie weer meer dan 1mln vaten per dag zal toenemen in 4Q19 versus 4Q18. Mede dankzij de verlenging van de productiebeperking door OPEC en haar bondgenoten tot maart 2020 zal de olieprijs weer gaan herstellen in 4Q19. Wij verwachten een gemiddelde Brent olieprijs van USD 67 per vat in 2019 (vorige schatting USD 69 per vat). Voor de periode 2020-2023 verwachten wij dat de productiebeperking door de OPEC gehandhaafd blijft. Hoewel wij nog een sterke groei van de wereldwijde vraag naar olie verwachten in 2020, zal de groei afvlakken vanaf 2021 door politieke onzekerheid (handelsoorlogen, Brexit). Al met al zal ons inziens de olieprijs rond de USD 70 per vat blijven zweven, waarbij het risico van een tegenvallende vraag naar olie wel flink is toegenomen en derhalve ook het neerwaartse risico van een lagere dan verwachte olieprijs in de komende jaren.

Naast onze voorspelling van de olieprijs tot 2023 besteden we in deze Quarterly ook aandacht aan de energietransitie en wie daarbij belangrijke spelers zijn. Waar de Europese utility ondernemingen circa USD 16 miljard investeerden in renewable energy in 2018, was dit bedrag nog minder dan USD 1 miljard door de Oil Majors. In deze Quarterly geven we aan hoe groot de investeringen in renewable energy en Upstream Oil & Gas zullen zijn in de komende decennia als we wel/niet de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs willen halen. Verder geven we ook aan de bedrijven die zich volledig toeleggen op ‘groen’ een hogere rendement (ROCE) behalen dan de Oil Majors of Europese utility bedrijven. Ook de waardering op de effectenbeurs is duidelijk hoger dan de traditionele oil & gas bedrijven.Wij denken nog steeds dat de Oil Services markt zijn dieptepunt is gepasseerd, hoewel dat per deelsegment sterk kan verschillen. Sommige deelsegmenten, vooral die afhankelijk zijn van onshore olie & gasproductie in Noord-Amerika hebben reeds een fors herstel laten zien, terwijl de laat-cyclische deelmarkten zoals bijvoorbeeld de installatie van platforms pas na 2020 zullen herstellen. Dankzij een sterk gedaalde break-even olieprijs bij de winning van olie in (diepwater) offshore velden, zullen de investeringen in offshore olie & gasvelden weer toenemen vanaf 2019. Interessante offshore gebieden zijn Brazilië, Guyana, Gulf van Mexico, Noorwegen, maar ook West- en Oost Afrika.”