02/10/19

Persbericht – Vattenfall presenteert zich aan Offshore supply chain in Noordzeekanaalgebied

Op een informele ledenbijeenkomst van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft Vattenfall zich donderdag 26 september als potentiële toekomstige partner voor de Nederlandse windsector, de regio en de regionale bedrijven gepresenteerd. Vattenfall gaf toelichting op de set-up, planning en timing van het Windpark Hollandse Kust Zuid III en IV. De bijna honderd aanwezige leden hebben inzicht gekregen in welke mogelijke uitvragen voor producten en diensten komen en welke kansen dit met zich meebrengt.

Werkgelegenheid
Na een welkomstwoord door Ron Davio, voorzitter AYOP, heette de burgemeester van gemeente Velsen, Frank Dales, Vattenfall welkom in de regio. “We hebben als regio de ambitie om de windhoofdstad van Europa te worden. Alles wat daarvoor nodig is, is aanwezig: wind, opleidingsinstituten en voorzieningen.” Dales benadrukte de toegevoegde waarde voor de regio op het gebied van werkgelegenheid. “Technische opleidingen zijn nog te onbekend. Gemeente Velsen doet er alles aan om dat te veranderen. Zo werken we nauw samen met Techport.”

Goed voor BV Nederland
Hans Timmers, voorzitter NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie), vertelde wat de door Vattenfall gewonnen tender eigenlijk betekent voor BV Nederland. “Veel bedrijven zullen profiteren van de komst van Vattenfall in de regio. De windparken in Nederland zijn de grootste van Nederland, en dat zal internationaal spin-off geven. Samen met de uitstekende exportpositie die we hier hebben, zal de windenergie op de Noordzee aanmerkelijk toenemen Dit betekent ook kansen voor de regio voor opleiding en werkgelegenheid en de lokale supply chain.”

Samenwerking met regionale leveranciers
Keld Bennetsen, projectdirecteur Vattenfall Hollandse Kust Zuid lichtte toe hoe de aankomende projectfase van Hollandse Kust Zuid eruit ziet. “De subsidieloze windparken in Nederland zijn voor ons grote projecten. Nederland is voor Vattenfall daarmee een van de key markets. Om dit te realiseren, hebben we elkaar nodig. Daarom zoeken we de samenwerking met leveranciers en onderwijsinstellingen.” De bouw van de windparken Hollandse Kust I en II zal naar verwachting medio 2022 starten. Vattenfall zal samen gaan werken met partijen die onderhoudsschepen en services kunnen leveren.

Erik Hiensch, director of O&M Offshore Vattenfall, informeerde de aanwezigen over hoe de O&M (Operation&Maintenance) set-up van het project eruit ziet, en welke opportunities er zijn. Informatie waar de leden van AYOP en NWEA individueel en in samenwerking met elkaar hun voordeel mee kunnen doen.

Dales reikte aan Bennetsen en Hiensch de AYOP Essential Guide uit: een presentatie van de vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports en de bedrijfsactiviteiten van de meer dan 75 AYOP-leden.

Vattenfall winnaar tender
Eerder deze zomer werd bekend dat de vergunning voor de aanleg van Windpark Hollandse Kust Zuid III en IV in de Noordzee aan Vattenfall is toegekend. Vattenfall, ook winnaar van de tender voor kavels I en II van Hollande Kust Zuid, zet hiermee één van de grootste windenergieparken ter wereld neer. Het park is het vierde van vijf windenergieprojecten op de Noordzee die in 2023 operationeel moeten zijn.

Over Amsterdam IJmuiden Offshore Ports
Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is een vereniging van bedrijven en overheden in de regio Noordzeekanaalgebied die zich richten op de offshorewinning van olie, gas en windenergie. AYOP promoot de regio nationaal en internationaal als dé regio voor windenergie. Daarnaast ondersteunt AYOP haar leden bij het vinden van innovatieve business cases en kansen in de offshoresector. AYOP stimuleert met onder andere ledenbijeenkomsten samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden.