29/04/20

AYOP-leden faciliteren met elkaar collegiale in- en uitlening van personeel tussen in coronatijd

Net als in andere branches hebben sommige bedrijven in de offshore tijdelijk minder of juist meer werk in deze coronatijd. In de wekelijkse AYOP Business Call op dinsdag 28 april vertelden Robrecht Bakker van SAB Detachering en Fleur van Assendelft de Coningh en Barbara Veldmaat van CMS Advocaten over de mogelijkheden voor collegiale in en- uitlening van personeel.

‘Collega-leden’ kunnen elkaar helpen in deze tijd. Robrecht, Fleur en Barbara schetsten de mogelijkheden, rekening houdend met wettelijke kaders en marktomstandigheden. Wanneer kies je voor (collectief) deelverlof, vraag je NOW aan of hoe werkt collegiale uitlening precies? Wat zijn de juridische haken en ogen, waar moet je rekening mee houden en wat kan wel en niet?

Maar ook het werven van mensen; doe je dit zelf of zet je een bureau in als tussenpersoon? Wat zijn de voor- en nadelen? Het uitgangspunt is om met elkaar zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden binnen de sector.

De AYOP Business Call is voor leden terug te kijken op het overeenkomstige kanaal in Microsoft Teams. Daar vind je ook de aanmeldsheet om personeel in te huren of te uit te lenen. Het is voor en door leden!

Wil je meer weten over collegiale uitlening van personeel? Dan kan je natuurlijk contact met ons opnemen, of met Robrecht Bakker (robrecht@sabdetaachering.nl, 06 – 46 41 88 29), Fleur van Assendelft (fleur.vanassendelftdeconingh@cms-dsb.com) of Barbara Veldmaat (barbara.veldmaat@cms-dsb.com).