13/05/20

AYOP Business Call, dinsdag 19 mei, 15.00 uur: Maak kennis met Techport

Techport is een belangrijke partner van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports op het gebied van innovatie, scholing en techniekpromotie. Ze ontwikkelen diverse activiteiten voor leerlingen in het technisch onderwijs en maken zich hard voor een grotere instroom en bijscholing in technische beroepen.

Daarnaast werken Amsterdam IJmuiden Offshore Ports en Techport samen aan innovatie in zogeheten ‘tribes’. Techport is een open netwerk van meer dan 60 bedrijven en scholen die samen werken aan de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie, met als focusthema’s Smart Maintenance en Smart Industry.

Tijdens de AYOP-business call van dinsdag 19 mei willen we Techport’s activiteiten en hoe onze leden hier gebruik van kunnen maken verder toelichten.  Daarnaast zullen we ingaan op het Techport Innovation Centre, een testruimte en ontmoetingsplek voor het mkb, grootbedrijf en start-ups om, samen met het onderwijs (vmbo, mbo, hbo, universiteit), innovatie projecten op te starten én uit te voeren. Partijen kunnen de ruimtes gebruiken voor hun proefinstallaties en testfaciliteiten die bijdrage aan de innovatie van de maak- en onderhoudsindustrie en andere sectoren (gemene deler is Smart Industry en Smart Maintenance).

Ben je opzoek naar ondersteuning en/of een fysieke plek voor een proefopstelling? En zoek je de samenwerking met andere innovatieve bedrijven en het (beroeps)onderwijs, gelieerd aan de maak- en onderhoudsindustrie? Dan is het Techport Innovation Centre mogelijk interessant.

Tijdens de Business Call geven Henno van Horssen (programmamanager Techport) en Gerik ten Berge (programmaleider Werken en Innoveren) een verdere toelichting over Techport. 

AYOP-leden krijgen de uitnodiging per e-mail toegestuurd.