13/01/20

Amsterdam IJmuiden Offshore Ports staat klaar voor Vattenfall

Het magazine Ways to Sea (December 2019) besteedde aandacht aan de komst van Vattenfall en de informatiebijeenkomst die Amsterdam IJmuiden Offshore Ports voor haar leden heeft georganiseerd. Lees hieronder het volledige artikel.

Nu Vattenfall voor de IJmuidense kust het grootste subsidievrije windpark op zee ter wereld gaat bouwen, hangt ook bij Amsterdam IJmuiden Offshore Ports de vlag uit. Het is voor de leden van de vereniging voor het offshore-industriecluster in het Noordzeekanaalgebied een uitgelezen kans om te laten zien wat ze kunnen.

De offshore in de regio beleeft zo mogelijk zijn finest hour. Want als voortvloeisel uit Vattenfalls ambities om binnen één generatie een ‘fossielvrij leven’ mogelijk te maken, verrijst op ruim twintig kilometer voor de kust van IJmuiden een complex van vier offshore-windmolenparken, Hollandse Kust Zuid geheten. Won Vattenfall (dat Nuon overnam) in maart vorig jaar de tender aangaande de kavels Hollandse Kust Zuid I en II, dat deed de grootste energieleverancier van Noordwest-Europa afgelopen zomer nog eens dunnetjes over voor de resterende kavels III en IV.

Zonder subsidie
Ron Davio, voorzitter van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports, steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “We bestaan al ruim dertig jaar en richten ons de laatste jaren steeds meer op windenergie. En de ontwikkelingen gaan snel. Vattenfall gaat maar liefst 1.500 megawatt offshore installeren.”Om het getal in perspectief te plaatsen, pakt hij een folder om daarin de nabijgelegen velden Prinses Amaliawindpark (60 windturbines), NoordzeeWind (offshore windpark Egmond aan Zee met 36 windturbines) en Luchterduinen (43) aan te wijzen. “Samen goed voor ‘maar’ 350 megawatt vermogen”, tikt Davio met zijn vinger op een kaart waarop de parken staan afgebeeld. De bijzonderheid van de vier nieuwe windparken is niet alleen de grootte, maar ook dat het zonder subsidie van de grond komt. “Er zijn maar een handvol partijen die zonder subsidie een project als Hollandse Kust Zuid aankunnen. Dan gelden er bij een aanbesteding andere criteria. Zaken als ervaring, reputatie en liquiditeit tellen dan mee. Vattenfall is een krachtige Europese speler die deze criteria ruimschoots waarmaakt.”

Winst voor de regio
Goed nieuws dus. Maar waar ligt de winst voor de regio IJmuiden? Immers, de 10-megewattturbines in het nieuwe park worden geleverd door de Duits-Spaanse combinatie Siemens Gamesa Renewables, terwijl de installatie wordt verzorgd door Subsea 7 dat in Zoetermeer is gevestigd. De fundatiepalen zijn afkomstig van Sif Netherlands. “Vattenfall kiest voor deze toeleveranciers. En die bedrijven hebben ook weer lokale ondersteuning nodig om het project uit te voeren. Wij hebben veel leden die daar een rol in kunnen spelen”, aldus Davio.

Team van 50 man
Vattenfall  heeft aangegeven dat in de IJmondhaven een onderhoudsbasis komt. Deze moet in 2022 operationeel zijn. De intentieverklaring met Zeehaven IJmuiden, de eigenaar van de grond, is daarvoor al getekend. Behalve dat vanuit deze basis de regie en planning op de toekomstige onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt, biedt het terrein opslagmogelijkheid voor onderdelen en gereedschap. Ook vertrekken de zogenaamde crew transfer schepen van Windcat Workboats vanuit deze locatie naar de windturbines op zee. Davio: “Daar werken straks vijftig man continu aan het onderhoud. Je hebt dus eigenlijk te maken met woon-werkverkeer op een woelige zee. De schepen van ons lid Windcat Workboats bijvoorbeeld zijn er helemaal op uitgerust om de zeereis zo comfortabel mogelijk te maken voordat de monteurs aan het werk gaan. Want je moet natuurlijk niet hebben dat ze zeeziek op zo’n hoogte moeten gaan werken.”

Onderhoudsstaf
Behalve technici zal er ook overig onderhoudspersoneel op zee komen te werken. Denk daarbij aan onderhoud en inspectie van de windmolens boven en onder water, alles behalve de turbine zelf, en de toelevering daarvan. In de regio is een aantal bedrijven hierin gespecialiseerd, zoals C-Ventus, DHSS, Mistras, Lubbers Logistiek Groep, Peterson en KVSA.

Nieuwe leveranciers
De komst van Vattenfall zal mogelijk ook leiden tot de vestiging van nieuwe toeleveranciers. Davio: “We hebben dat gezien bij de komst van de windparken Prinses Amalia, NoordzeeWind en Luchterduinen. Daardoor hebben bedrijven als MHI Vestas, Eneco en NoordzeeWind zich hier gevestigd. In de tussentijd zijn ook partijen als Windcat Workboats, DHSS en C-Ventus hier gekomen. Ik voorzie dezelfde ontwikkeling met de komst van Vattenfall.”

Vraag-aanbod
”Het is nog maar net begonnen”, zegt Davio. Daarvoor hoeft hij alleen te wijzen naar windpark Hollandse Kust Noord, waarvan later dit jaar twee kavels aanbesteed worden. “Vanuit daar rolt het verder uit. In 2030 hebben we in Nederland 11 gigawatt, wat oploopt tot 18 gigawatt in 2050. Een groot deel daarvan komt bij ons voor de deur te liggen.” Er dient zich een grote kans voor de leden van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports aan, voorspelt hij. Met Vattenfall is afgesproken, als zij wat verder in hun voorbereidingen zijn, om een supply chain meeting te houden. “Een vraag-aanbodoverleg. Vattenfall geeft aan waar ze behoefte aan heeft, onze leden laten weten wat ze kunnen betekenen. En dat zit wel snor. Niet van A tot Z, maar het merendeel van alle werkzaamheden kunnen we met onze leden dekken.”

Personeel nodig
De komst van de vier nieuwe windmolenparken betekent ook een grote groei in werkgelegenheid voor minimaal de komende 20 jaar. Op een informele ledenbijeenkomst in september van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) presenteerde Vattenfall zich als potentiële toekomstige partner voor de Nederlandse windsector, de regio en de regionale bedrijven. De  burgemeester van gemeente Velsen, Frank Dales, benadrukte daar de toegevoegde waarde voor de regio op het gebied van werkgelegenheid, maar dat technische opleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau nog te onbekend zijn. Davio: “Gemeente Velsen en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports doen er alles aan om dat te veranderen. Onze leden SAB Detachering, Redwave, Atlas Professionals , Nova College en Techport kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

En mogelijk dat er bij de onderhoudsbasis van Vattenfall ook een trainingscentrum voor het nieuwste model windturbine van Siemens Gamesa Renewables komt. Zij zijn straks ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de turbine en zullen daarvoor het personeel gaan opleiden.”

Ruimte nodig
De schaalgrootte en volumes van de nieuwe turbines vragen om meer ruimte op land. Davio en de Velsense havenwethouder Jeroen Verwoort (VVD) zien daarom graag dat de Energiehaven (huidige Averijhaven) op korte termijn wordt gerealiseerd. Verwoort ziet de economie in het Noordzeekanaalgebied een boost krijgen: “De energietransitie die zich nu voltrekt, is nodig en willen we allemaal. Daar hebben we ruimte voor nodig, en dan vooral terreinen aan het water”, zegt hij. Naar de kaart wijzend: “We hebben dáár een uitgelezen stuk water met ruim vijfhonderd meter kade waar nu helemaal niets mee gebeurt. Maak er een haven van die we economisch kunnen benutten.”