Algemene Leden Vergadering

18/06

Corona heeft de wereld flink veranderd. Op 18 juni 2020 staat onze Algemene Leden Vergadering gepland. Deze gaat gewoon door maar ditmaal online. Met de onlangs aangenomen Spoedwet digitale ALV kan deze officieel een fysieke bijeenkomst vervangen. 
 
Datum en tijd ALV
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 18 juni 2020 van 15.00-16.00.
U kunt zich aanmelden bij yolanda@ayop.com
Uiterlijk een week voor aanvang sturen wij de stukken, samen met een link naar waar de online vergadering te volgen zal zijn.
 
Agenda ALV
Tijdens de ALV zal het bestuur een toelichting geven op het financiële resultaat over 2019. Daarnaast zal er een update worden gegeven over de huidige werkzaamheden, en is er een herverkiezing voor een bestuurslid.
 

 

Overview agenda
+
Date

Thursday 18 June
From 15.00 hour

Location

Online - Teams